วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในทุกระดับชั้น และทุนทุกระดับปีสุดท้าย

มุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือสังคม ให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา
 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในทุกระดับชั้น และทุนทุกระดับปีสุดท้าย แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2562 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย
10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. กรุงเทพฯ  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย และทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2562 แก่เยาวชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 156 สถาบัน รวม 910 ทุน  พร้อมแจกชุดเครื่องเขียน ประกอบด้วย สมุด ดินสอและไม้บรรทัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชน  รวมทุนการศึกษาเป็นเงินทั้งสิ้น 12,565,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมชั้น 2  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โครงการ “สมุด Green Way 2019”


สานต่อนโยบายการยกระดับสิ่งแวดล้อม มอบให้น้อง ๆ ตามโรงเรียนทั่วประเทศ
เมื่อวันที่  5 ตุลาคม  2562  เวลา  13.30 น. – 15,00 น. บริษัท  ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)  ได้จัดแถลงข่าว โครงการ  “สมุด Green Way 2019 ขึ้น ที่ชั้น 3 Zpell  โซนโรบินสัน  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  เพื่อสานต่อนโยบายการยกระดับสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนโยบาย  CSR 5 ด้าน ของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)  จึงได้สานต่อ โครงการ สมุด Green Way  ซึ่งเป็นการรับบริจาคใบเสร็จค่าผ่านทาง กระดาษที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นสมุดโน้ตและนำไปบริจาคให้กับนักเรียน และโรงเรียนทั่วประเทศ  โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว  คุณอัจฉรา  เจริญพร  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารในองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) , คุณภัทรา โมรา  Assistant Vice President – Marketing บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด , ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , คุณทิพย์วิภา ขำพงศ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร และลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และ นายสุรเชษฐ์ วงศ์ประชา คุณครูโรงเรียนวัดเปรมประชากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

คุณอัจฉรา  เจริญพร  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารในองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

ไทยเบฟ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ตอกย้ำปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำในงาน “River Festival 2019” ครั้งที่ 5

ไทยเบฟ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ตอกย้ำปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำในงาน River Festival 2019” ครั้งที่ 5 ชูแนวคิด “เสียงสุข แห่งสายน้ำ” จัดเต็มพร้อมกัน 10 พื้นที่หลักริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา 9-11 พ.ย. นี้
                25 กันยายน 2562 กรุงเทพมหานคร – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” กับการสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เสียงสุข แห่งสายน้ำ” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2562 และในปีนี้ได้ผสานความร่วมมือกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ให้งาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” 

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

ร่วมย้อนวันวานกับงานตลาดนัดวัฒนธรรมครั้งแรกกลางกรุง ใจกลางถนนรัชดา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒


        กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานวัดกลางกรุง ในงานตลาดนัดวัฒนธรรมรัชดา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ลานจอดรถสี่แยกเทียมร่วมมิตร (ตรงข้ามกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) พบกับความสนุก สุขกับการ ช้อป ชิม ชิล อาหารอร่อยร้านร้อยปีที่หากินได้ยาก เพลินกับสินค้าวัฒนธรรม ชมการแสดงจากศิลปินแห่งชาติและการแสดงพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก
         นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การจัดงานตลาดนัดวัฒนธรรมรัชดานี้          มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสให้เกิดการรับรู้เป็นที่รู้จักผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และที่สำคัญเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ เพิ่มช่องทางให้ เครือข่ายทางวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม จัดการ แสดง และบริการทางวัฒนธรรม ที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการปลุกจิตสำนึกร่วมของคนในชุมชน สร้างพลังการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เป็นการต่อยอด การพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลในปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

‘เอส แอนด์ พี’ เปิดสัมผัสรสละมุน ขนมไหว้พระจันทร์ 4 ไส้ใหม่!พร้อมตอกย้ำคอนเซ็ปต์การส่งต่อบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณค่า


        บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเทศกาลไหว้พระจันทร์เปิดตัว “S&P Mooncake 2019” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ปิดตาชมจันทร์ เปิดสัมผัสรสละมุน นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์ ไส้ใหม่ ได้แก่ ไส้ส้มช็อกโกแลตลาวา ไส้เบอรี่ผสมอาซาอิเบอรี่ ไส้อินทผาลัมธัญพืช ไส้พุทราและชามะลิ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดขนมไหว้พระจันทร์ ด้วยนวัตกรรมด้านรสชาติและการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณค่า เพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่กัน พร้อมตอกย้ำคอนเซ็ปต์การส่งต่อบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณค่า ด้วยการเปิดตัวเซตโคมไฟใต้แสงจันทร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง เอส แอนด์ พี และ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ในการผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก โดยมี ภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ ประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ เกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหารวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน พร้อมไฮไลท์พิเศษ สาธิตขั้นตอนการทำขนมไหว้พระจันทร์โดย มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา  ความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และ พีช-พชร จิราธิวัฒน์ ดารานักแสดง นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก วิชาญ จิตร์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ร่วมงาน ณ ร้านอาหารเอส แอนด์ พี เฮดควอเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พาเที่ยวเมืองตาก 3 วัน 2 คืน เส้นทางกรุงเทพฯ-ตาก

คณะสื่อมวลชนท่องเที่ยวในโครงการ พาเที่ยวเมืองตาก” 
         คณะเราเดินทางไปสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ตรงข้ามวัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ถนนจรด
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช hellosarapa.com
วิถีถ่อง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งนี้มีความสำคัญมากมายต่อจังหวัดตาก ทั้งยังเป็นศาลที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของเมืองไทย โดยศาลเดิมนั้นอยู่ที่วัดดอยเขาแก้วฝั่งตรงข้ามตัวเมืองตาก ต่อมาในปี พ.ศ.2490 ได้มีการสร้างศาลขึ้นใหม่โดยมอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ และได้สร้างตัวศาลเป็นศาลาแบบจตุรมุขพร้อมกับหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่ กว่าพระองค์จริงเล็กน้อยในพระอิริยาบถกำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา และที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกไว้ว่า พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพเมื่อ

วัดไทยวัฒนาราม อ.แม่สอด จ.ตาก


วัดไทยวัฒนาราม จ.ตาก  hellosarapa.com

วัดไทยวัฒนาราม ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หากอยากชื่นชมความงดงามของวัดไทยใหญ่ ต้องมาชมความสวยงามของวัดแห่งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุ้ง ชาวพม่าจากรัฐฉานที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด และเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ที่ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า หมื่นอาจคำแหงหาญ ครั้นในปี พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วัดนี้เป็นวัดพระพุทธศาสนา สังกัดกรมศาสนา